Hinnapäringutega tegelevad firmad

Tooted/teenused
Piirkond
ETTEVÕTTED
CYCLEPLANDRIVE OÜ
Tel.5045943
Meie klientideks on avaliku sektori asutused, eraettevõtted ning mittetulundusühendused üle Euroopa, kes otsivad tipp-kvaliteediga lahendusi erilistele väljakutsetele.
Adepte Ekspert OÜ
Tel.6732244/5059914
OÜ Adepte Ekspert on keskkonnakonsultatsiooniettevõte. Tegeleme peamiselt keskkonnamõju hindamiste ning keskkonnaalaste ekspertarvamuste koostamisega. Samuti pakume mitmesuguseid teenuseid tuuleenergia ja kemikaaliohutuse vallas.
GeoEx OÜ
Tel.+372 55 504 837
Teostame ehitusgeodeetilisi- ja topogeodeetilisi töid. Kvaliteetse töö tagavad kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid, kes on puutunud kokku väga erinevate ja keeruliste ehitusobjektidega nii hoonete- kui ka infrarajatiste ehitusel.
776MA
EEG000325
Maves as
Tel.65 67 300
oleme keskkonnakontsultatsioone ja -uuringuid teostav firma. tegeleme ka geoloogiliste uuringutega (ehitusgeoloogia, hüdrogeoloogia, reostusuuringud, kaevude puurimine).
Meta-Profit OÜ
Tel.6412280
Meie põhieemärgiks on olla meie klientidele kindlaks ning pikaajaliseks partneriks personali arendamise osas, toetada inimeste psühholoogilist arengut ja selle kaudu organisatsiooni edu.
OÜ Kino
Tel.52 756 12
RTT AS
Tel.+372 6112791
RTT AS asutati 1991a. veebruaris nime all "Rakendusteaduse ja Tehnika AS", mille lühendina kasutati RTT AS. Äriregistrisse kanti firma RTT AS nimega. RTT AS tegeles oma algaastatel teadusuuringutega merekeskkonna alalt. Alates 1993a. alustas firma Kauban
E-Konsult OÜ
Tel.6646730
Üld-, detail- ja maastikuplaneeringud
Keskkonnamõju hindamine, -ekspertiisid ja -uuringud
Keskkonnalubade taotlused ja nende põhjendusmaterjalid
Keskkonnamõjude strateegiline hindamine
Kinnisvara hindamine ja arendusprojektid
Meta-Profit OÜ
Tel.8811286
Meta-Profit OÜ on 1996.a. loodud 100% Eesti erakapitalil põhinev koolitus- ning konsultatsioonifirma.

Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on:
• organisatsioonisisesed personalikoolitused
• organisatsioonisisesed koolitus- ja nõustamisprotsessid
MTÜ Meie Tigu
Tel.53304792
EL toetuste alane nõustamine, äriplaanid ja uuringud
Raxoest OÜ
Tel.5151299
Raxoest OÜ on aastast 2006 geodeetilisi mõõdistusi teostav ettevõte. Juhtivtöötajad omavad pikaajalist kogemust geodeetiliste tööde vallas. Töid teostame üle Eesti ja vajadusel ka väljaspool koduvabariiki. Omame töödeks parimat ja uuemat tehnikaparki!
S.P. Geouuringud OÜ
Tel.5113256
S.P. Geouuringud OÜ tegevusaladeks on:
- ehitusgeoloogilised (geotehnilised) uuringud;
- hüdrogeoloogilised uuringud;
- pinnase ja põhjavee reostuse hindamine;
- geotehniline projekteerimine ja nõustamine (vundamendid, nõlvad, ehitussüvendid)
Minu e-hanked
Kasutajanimi (E-mail):
Parool: