Hinnapäringutega tegelevad firmad

Tooted/teenused
Piirkond
ETTEVÕTTED
Jõgeva Veevärk OÜ
Tel.7722720
Jõgeva Veevärk OÜ põhitegevusaladeks on:
1. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni haldamine Jõgeva linnas ja ümbruskonnas;
2. vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine Jõgeva linnas ja ümbruskonnas.
Pipe System OÜ
Tel.5275728
OÜ Pipe System loodi aastal 2012. Tegeleme vee-, kanalisatsiooni- ning küttesüsteemide remoditöödega, uute torustike ehitusega-isoleerimisega ja muude sanitaartehniliste töödega. Ettevõte pakub teenust nii Viljandimaal kui ka mujal Eesti Vabariigis.

Et
Teed & Infra OÜ
Tel.65 88 823
Vee- ja kanalisatsioonitrasside, teede ja muude infrastruktuuriobjektide ehitus, rekonstrueerimine, projektijuhtimine. Meeskonna kogemus alates ca 1995. aastast antud valdkonnas.
TKehitus OÜ
Tel.58802180
Vee-, kütte-, kanalisatsioonsüsteemide ehitus/paigaldus
Venso Ehitus OÜ
Tel.+37253447479
Ehitus- ja remonttööd
San.tehnilised tööd
Projektijuhtimine
Andfix Grupp OÜ
Tel.+37255551724
Firma tegeleb kaevetöödega miniekskavaatoril,drenaazi-,vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitusega.Elamute liitumised välistrassidega.Platside ja teede ehitusega.Pinnase planeerimis tööd.Üldehitus tööd.
Bobstar grupp
Tel.58589163
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
ETG Infra OÜ
Tel.5016261, 5052353
Merindorf OÜ
Tel.+372 58338340
Merindorf OÜ peamiseks tegevusalaks on vee- ja kanalisatsiooni ning automaatika- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine, konsultatsioonid ja omaniku järelvalvega
Tartal Grupp OÜ
Tel.747 0223
Meie põhitegevusaladeks on:
- küttesüsteemide ja katlamajade ehitus;
- maagaasitorustike ehitus;
- vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus.
Watercom OÜ
Tel.626 2620
OÜ Watercom on 2010. aastal AS-i Tallinna Vesi poolt asutatud tütarettevõte, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on vee-ettevõtlusega seotud teenuste pakkumine omavalitsustele, ettevõtetele ning eraisikutele. Samuti pakub ettevõte omanikujärelevalve, eh
Minu e-hanked
Kasutajanimi (E-mail):
Parool: