koolitus nr 830744

Eksportööri infoallikad: testimisest, vaatlusest, turu-uuringutest ja muust

Eksportööri infoallikad: testimisest, vaatlusest, turu-uuringutest ja muust
Aeg: 21. jaanuar 2014 kella 09:00 kuni kella 17:00
Asukoht: Tallinn (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Toom-Kooli 17))
Ürituse eesmärk ja kirjeldus: „Kuidas saada lihtsalt ja kiirelt välisturgudelt infot"
Koolituse eesmärk on anda ettevõtetele ülevaade, kuidas teha eeltööd ja taustauuringuid välisturu kohta enne sinna
sisenemist. Tutvustada lihtsaid, praktilisi ja reaalses elus kasutatavaid teadmisi ja nippe info hankimise kohta.

Koolitused kutsus EAS ellu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.EASi partneriks koolituse korraldamisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Sihtgrupp: Eesti ettevõtted, kes vajavad turuinfot ettevõtte tegevuse planeerimisel, äriplaani kirjutamisel või finantseerimise kaasamisel
Keel: Eesti keeles
Osalemistingimused: Koolitusel ei saa osaleda: 1. Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust eksportima hakata.

2. 13.07.2011 kinnitatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi käskkirja nr 11-0213 „Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arenamise programm" punktis 4 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted: - Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
- jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ja metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning neid teenindavad tegevusalad;
- kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning neid teenindavad tegevusalad;
- tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
- hulgi- ja jaekaubandus, v.a mootorsõidukite hooldus ja remont (EMTAK 2008, jagu G, v.a jagu G, alajagu 45.2) ning v.a Eestist välja suunatud jae- ja hulgikaubandus juhul, kui Eestis äriregistrisse kantud äriühing ekspordib tooteid või teenuseid, millele luuakse Eestis olulist lisandväärtust;
- finants- ja kindlustustegevus, v.a fondide valitsemine (EMTAK 2008, jagu K, v.a jagu K, alajagu 66.301);
- kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).
Päevakava: Päevakava
Lisainfo: Koolituse maksumus on 20 eurot, millele lisandub käibemaks. Hinnas sisalduvad jaotusmaterjalid ja toitlustamine. Korraldajatel on õigus teha vajadusel programmis muudatusi. Lisainformatsioon ja registreerumine: Haili Kapsi, 604 0078, haili@koda.ee

Päevakava: Koolituse viivad läbi Jakob Saks ja Rein Malm.

Kell 8:30 – 9:00 Kogunemine ja hommikukohv

9:00 – 9:30 Sissejuhatus

9:30-11:00 Praktiline kogemus turu-info kogumisel. Lähteülesanne, milliseid meetodeid kasutada, alternatiivsed võimalused. Turu-info kogumise vormid.

11:00– 11:15 Kohvipaus

11:15-12:45 Ettevõtja infovajadused – mida ja milleks. Info kogumise eesmärgid. Erinevad teabe kogumise viisid. Turu-uuringute tüübid - esmased ja teisesed. Erinevate infokogumisviiside plussid ja miinused. Lähteülesande püstitus

12:45– 13:30 Lõunapaus

13:30-15:00 Turu-uuringute teostamine. Erinevad teabe kogumise meetodid. Milline on turu-uuringu protsess ja peamised sammud. Erinevaid praktilisi näpunäiteid. Tehnilisi tööriistu. Virtuaaltöö keskkonnad.

15:00– 15:15 Kohvipaus

15:15– 15:45 Kuidas tõlgendada saadud infot, kuidas seda organisatsioonis presenteerida, kuidas seda praktikas rakendada.

15:45-16:15 Kokkuvõte


Lisainformatsioon ja registreerumine: Haili Kapsi (604 0078, haili@koda.ee)

Vaata detailsemalt

Vaata lisaks:

Üldandmed
Valdkond:Personal, Koolitus
Toimumiskoht:
Toom-Kooli 17, Tallinn,
Harjumaa
Toimumisaeg:21.jaan. 2014
Osalemistasu:20 EUR
Korraldaja:EAS
Kontaktisik:Haili Kapsi
Telefon:604 0078
E-mail:haili[at]koda.ee
Lisainfo: [ava link]
Minu e-hanked
Kasutajanimi (E-mail):
Parool: