koolitus nr 1317274

Excel andmeanalüüs

Lühike sisukokkuvõte: Koolitus keskendub sellele, kuidas oma andmeid kiiremini ja aega säästvamalt analüüsida, milliseid töövahendid ja millises olukorras tuleks kasutada. Lisaks räägime sellest, kuidas efektiivselt oma tööprotsesse automatiseerida ja leida ning kasutada kõige õigemaid töövõtteid.

Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali, viited asjakohastele e-õppe allikatele ja harjutusfaili, kust on näha tehtud tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.

Kellele kursus on suunatud: Koolitus on mõeldud kõikidele Exceli kasutajatele, kes igapäevaselt töötavad suurte andmetabelitega ja kasutavad erinevaid andmeanalüüsi töövahendeid, valemeid ja funktsioone, koostavad graafikuid ning kasutavad Pivot-tabeleid.

Kursuse sisukord: Sissejuhatus Excelisse
Üldteadmised ja trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha, töökeskkonna ülevaade, kiirklahvikombinatsioonide ja menüüde kasutamine. Exceli I kuldreegel.

Import ja eksport
Andmete import tekstifailist, veebist, Excelist, Accessist jne. Andmete korrastamine. Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalused teistes MS Office programmides.

Automaattabelite kasutamine
Uue tabeli loomine ja vormindamine, eelised tavatabeli ees, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamilised tabelid.

Sorteerimine ja filtreerimine
Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel, värvide kasutamine. Automaatfilter. Kohandatud filter ja erifilter. Tingimusvormingu kasutamine.

Funktsioonide kasutamine
Valemite ja funktsioonide kasutamine, valemite koostamine ja kopeerimine. Exceli II kuldreegel. Statistikafunktsioonide (AVERAGE, COUNT, COUNTIF, CORREL, PERCENTILE, LARGE, QUARTILE jne) ja otsingu- ning viitefunktsioonide (LOOKUP, VLOOKUP, MATCH, OFFSET, INDEX jne) kasutamine, valemite veakontroll ja auditeerimine.

Andmetööriistad Excelis
Mõjuanalüüsi töövahendid. Stsenaariumite koostamine ja kokkuvõtete kuvamine, risttabeli koostamine, eesmärgistatud otsing, andmete konsolideerimine erinevatest tabelitest.

Andmeanalüüsi tööriistapakett
Ülevaade korrelatsioon- ja regressioonanalüüsist, T-testist, dispersioonanalüüsist, ANOVA-st jne

Andmeanalüüs Pivot-tabeliga
Erinevate andmetüüpide rühmitamine. Väärtusvälja seadistamine ja vormindamine. Tulemuste kuvamiskuju muutmine. Arvutusliku välja lisamine. Pivot-diagrammide loomine. Väljavõtted Pivot-tabelist.

Diagrammide kasutamine
Diagrammi seadistamine, sekundaartelje ja kahe diagrammitüübi üheaegne kasutamine, trendijoonte lisamine.

Töövihiku kaitsmine
Töövihiku avamis- ja muutmiskaitse, töövihiku struktuuri ja töölehe kaitsmine, andmesisestus piirangute seadmine.

Sissejuhatus makrodesse
Makrode kasutamine Excelis. Uue makro salvestamine. Kiirklahvid. Makro käivitamise nupu lisamine.

Personaalsed küsimused ja lahendused
Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele ja soovidele 15-30 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

Vaata detailsemalt

Vaata lisaks:

Üldandmed
Valdkond:Arvutikoolitus
Toimumiskoht:
Lõõtsa 8,
Harjumaa,
Tallinn
Toimumisaeg:23.märts 2015 kuni
24.märts 2015
Lektor:
Jaan Vaabel
Vabu kohti:max 10
Registreerumine:kuni 20.märts 2015
Osalemistasu:216 EUR
Korraldaja:IT Koolituskeskuse OÜ
Kontaktisik:IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
Telefon:56986745
E-mail:kursus[at]koolitus.ee
Lisainfo: [ava link]
IT Koolituskeskuse OÜ
Minu e-hanked
Kasutajanimi (E-mail):
Parool: